182tv午夜在线观看线路二

182tv午夜在线观看线路二

当利小便,诸恶石毒随小便出。《博物志》云∶怀妊妇人佩之即生男。

《集验方》云∶菟丝子,酒若米汁服方寸匕,即出。若先寒者,用冷水二三升洗脚,使人将之。

 上二物,捣下筛,以酒服方寸匕,日三。 又云∶小儿不可与食狗鼠残物,令儿咽中生白疮,死。

以十一月采彭勃,彭勃者,白蒿也,白菟之加也,寿八百岁。富贵秩万石,无忧患,寿九十九岁。

又方∶灸胞门七壮,关元左右各二寸是也。内容:《产经》云∶治妊身遗尿方∶取胡燕巢中草,烧末,服半钱匕,水酒无在。

纤毫必遂,肌理无遗,此药力有越电之功,五石与大阴真别类,秋霜,一届松竹与兰艾何同害于人者,不日而除。 若薄粥服二三合,日三。

Leave a Reply