av淘宝里叫什么名字

av淘宝里叫什么名字

每服三十丸,茶下。又绝似旋复根,殆欲相乱,叶小异尔。

用茎作鞋履,所在皆有。弘景曰∶生于泽旁,故名泽兰,亦名都梁香。

五月开白花,亦有黄花者。今虽不专为果,犹入茶食料用,尚有草果之称焉。

后人因羌活气雄,独活气细。叶似蛇床而香,骚人借以为譬,方药稀用。

震亨曰∶郁在中焦,须抚芎开提其气以升之,气升则郁自降。李曰∶《广州记》云∶出波斯国,实状若桑椹,紫褐色者为上,黑者是老不堪。

然近多黑色,少见褐者。其根黄赤,取四畔子根去皮火干,马药用之,破血而补,胡人谓之马术。

Leave a Reply