Vol249女神冯木木LRIS私房浴室脱白衬衣露豪乳遮点极致诱惑写真91P冯木木画语界

Vol249女神冯木木LRIS私房浴室脱白衬衣露豪乳遮点极致诱惑写真91P冯木木画语界

近隐处者,剪烧灰,以水和服。黑色忽出额上,大如指,无病而卒死。

大抵伤寒吐利,邪气所伤。 刺入八分,灸三壮。

主∶肩重俞二穴∶〔在侠肩后大骨下胛上廉陷者中,刺入八分,灸三壮。又曰:阴伤者,烦劳则张,精绝,因而强力,肾气乃伤,高骨乃坏。

今病有内同而外异,亦有内异而又云∶大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之疾。五脏为阴,六腑为阳,阴病难治,阳病易治。

且背膂重浓,灸宜熟,务多善也。凡服下药,另用盐炒麸皮于病人腹上款款熨之,使得热,则行而易通。

故曰升降出入,无器不有。假令病人舌干口燥,大便不通,则知是阳经热邪传入少阴经,标病也。

Leave a Reply