No5407模特七七kiko性感咖啡色收身衣配牛仔短裤露蕾丝内衣诱惑写真60P七七kiko秀人网

No5407模特七七kiko性感咖啡色收身衣配牛仔短裤露蕾丝内衣诱惑写真60P七七kiko秀人网

不可汗,不可吐,不可下,不可温,不可补,且不可和,姑拟小柴胡,加生地、丹皮、归、芍、红花、青蒿、鳖甲、茯苓、泽泻,从少阳开甲木,帅中正之气入气街,导营热归膀胱,庶不犯中胃二焦,或用犀角地黄汤近于是也。大凡疮症,《内经》云:"皆属于火"。

《圣济总录》、杨士瀛《直指》有瘴之名,用赤足蜈蚣、白芷治之,竟作蛇毒。答曰:冬月既伤于寒,岂有延至春月始发之理?

有后期而血始下行者,气之不足也,气不足便是寒,法宜温中。答曰:此阴盛而元气发于肝、胃也。

 后列二图,学者细心参究。 葱白一物,能引离中之阴,下交于肾,生附子又能启水中之阳,上交于心。

所谓静而得之之证,虽当暑月,即非暑病,诚是也。《五行传》曰:南方淫惑之气所生,故谓之蜮。

又治吐血,治中寒,取辛甘以化阳。桂枝本方,乃调和阴阳之第一方,凡气血不调之人,外感易生,内伤亦易生,仲景立此方内外通治,不专重在发汗一节也。

Leave a Reply