Vol607女神杨晨晨sugar狂野迷彩服风格主题黑丝渔网极致魅惑写真75P杨晨晨画语界

Vol607女神杨晨晨sugar狂野迷彩服风格主题黑丝渔网极致魅惑写真75P杨晨晨画语界

加芍药、黄连各一钱,治内伤心下痞,瞀闷者。脾胃虚寒失运化,心肾火衰当辨明。

但只可暂用以定狂,不可多用以取咎也。火能燥物而使气液之不足。

治肠癖下血,湿毒下血。治法不宜先治水,除湿补气法最灵。

因胃中不清,痰浊下流,以为赤白浊,此方甚好。 肌肉生迟,加白蔹、肉桂。

此药久服,能使人胃气强实,虽过食而不能伤也。夫白带乃湿盛而火衰,肝郁而气弱,则脾土受伤,湿土之气下陷,是以脾精不守,不能化荣血以为经水,反变成白滑之物,由阴门直下,欲自禁而不可得也。

治脑背,痈疽,乳、便毒等恶疮。眉批∶善医者,只用眼前纯和之品,而大病尽除;不善医者,立异矜奇,不惟无效,反致百病丛生。

Leave a Reply