No163白色蕾丝睡衣肉丝袜写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No163白色蕾丝睡衣肉丝袜写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

黄帝曰∶余闻肠胃受谷,上焦出气以温分肉而养骨节,通腠理。陈皮苦温,理肺气,去气滞,故以为主。

此得之亡人所传,即传尸气也。白茯苓甘平,能止渴,除湿,利小便,以淡渗之,故以为使也。

盖造化生物,天地水火而已矣。 或灸百会穴,以望生于万一。

腹无积聚,身无热,脉数,此肠内有痈脓也。二公此论消渴之因证,可谓既明且悉,不烦再解。

木化风,火化热,水化寒,土化湿。然脉浮者郁在表,又宜以汗解也。

皆成凝滞,故沉实也。卫疏邪客,时为振寒,此皆风中于卫,激动肺气之证验也。

Leave a Reply