No036凰帝小魔女的诱惑写真专辑35P凰帝爱尤物

No036凰帝小魔女的诱惑写真专辑35P凰帝爱尤物

太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。見是能復更自新,力自正思過,更為精善,無惡意者。

守之不置,自然畢也。太極者,主無復外表也。

伤寒发汗后,或未发汗,头痛如破,宜葱白汤。守吾文以為深戒,以為行者萬世可無凶害,誠□□。

十一月之时,阳气在里,胃中燥热,以阴气内弱,不能胜热,故欲裸其身。天行瘥后,劳复发热,呕吐食不下,芦根汤。

愚生嚮不力問,無緣得知是也。 详此脉或沉而濡,或沉而微,是表中寒而里不消,脉应里而发热在表,故以小辛之药,温散而微微取汗也。

良由病后不慎,酒面炙五辛所致,宜服此频利之,秦皮大黄汤。今是俱共一國一歲,共一年而其吉凶異。

Leave a Reply