f超级碰碰青草视频

f超级碰碰青草视频

多致明医有掣肘之去,病家起刻骨之疑。 以上数证,悉属阳虚不能镇[2]不原本作"下",据文义改。

按呕吐、泄泻一证,有只呕吐而不泄泻者,有只泄泻而不呕吐者,有呕吐、泄泻并行者。 若系内伤空虚损日久,误服宣散、清凉、破气、滋阴等药、酿成咳嗽白痰,子午潮热,盗汗骨蒸,腹胀,面肿,气踹等症,又非三五剂可见大功。

其人懒言嗜卧,不渴不食,精神困倦。验胎方,归、芎各三钱,为末,艾汤吞,吞后腹频动,有胎定无疑。

因积热上攻而致者,其人必过食厚味,或胃中素有伏热,上攻于肺,亦生蛾子。凡素秉不足之人,忽然两手肿大如盂,微痛微红,夜间、午后便烧热难忍。

通其变,识其独,知其生,决其死,[2]医之法亦基之矣。 其人定见萎靡不振,气短神衰,时多烦躁。

 此方吴又可《温疫论》条中,可用此方有三十余症,《伤寒》阳明本篇可用六七症,少阴篇急下可用有三症,兹不备举。按疝证一条,有去左为膀胱气,右为疝气,痛时睾丸上行入腹,或右丸上行而左丸不上行,或左丸上行而右丸不上行,或两丸并上行。

Leave a Reply