VOL035红艳写真套图48P红艳御女郎

VOL035红艳写真套图48P红艳御女郎

少阳腹中痛者加芍药,此加附子,其法虽有阴阳之别,恐非泄利下重者宜加也。 此饮食入口即吐,非胃寒矣。

发于阴者六日愈,到七日其人微发也。此为少阴、少阳之疑似证。

今胃中寒邪阻隔,胸中之热不得降,故上炎作呕;胃脘之阳不外散,故腹中痛也。吐则津液亡于上,下则津液亡于下。

 此条本为阳明初受表邪,先辨胃家虚实,为诊家提纲。此伤寒温补第一方也,与真武汤似同而实异。

甘草皮赤中黄,能土中泻火,为中宫舟楫,寒药得之缓其寒,用此为佐,沉降之性,亦得留连于脾胃之间矣。大汗出,热不去,内拘急,四肢疼,又下利,厥逆而恶寒者,四逆汤主之。

虽曰通因通用,仍是通因塞用。桂勿与,谓皆勿与桂枝汤也。

Leave a Reply