pr社精品社区视频在线观看

pr社精品社区视频在线观看

若指清心、泻心等寒剂言,则中气原非火证,亦不应用寒凉矣。口菌,生牙肉上,隆起形如菌,紫黑,或生舌上,俱口疳药吹,或用茄母蒂烧灰,盐拌醋调,脾之荣,在唇四白。

或曰舌当作身,湿热伤筋故痿。热结者以猪胆汁导。

按二方谬甚,此证大抵阴盛格阳,用二外寒内热。气闭不通,通气散。

有寒气滞于胃而满者,有热气壅于胃而满者;有湿痰不运而满者;有命门火衰致脾胃虚寒而满者;有肾水不足,虚火上冲而满者。 若或亡血亡津,肾虚火盛,致此多端,则又属于人事矣。

有谓燥金司令,酒客素伤热湿,至是而发,热被敛束,不得外越,津液干枯,大肠失润,以清金润燥治之。尔宜归家休心息神,如同死去,俾火不妄动,则痰气不为助虐,胸背之坚垒始有隙可入,吾急备药,为尔覆巢捣穴,可得痊也。

鱼罾煮水浴,或羊桃叶火热擦,并效。若久痢亡阴,湿转为燥,则利湿又在所禁。

Leave a Reply