x1yy在线视频

x1yy在线视频

或病者身热,其气蒸蒸浮越于外,若正气虚者,亦致传染。 脾中有己土,故能降,胃中有戊土,故能升。

诸气膹郁,皆属于肺。切不可发汗,汗则重令开泄,更增斑斓也。

中者、因体虚腠理?豁,寒邪直入三阴之经,不从表传,其症四肢厥冷,脐腹绞痛,脉沈迟无力者是也。 《内经》言之甚重,《金匮》言之甚轻。

 与潮热、寒热、烦躁之热不同。盖以肾水最易凌心也。

凡治伤寒,须按其腹痛与不痛,硬与不硬。盖因热蓄于胃,胃土燥裂,津液溃耗,以致大便不通。

毒利之药,皆须空腹,凡服丸散不云酒水饮者,本方如此;而别说用酒水,则此可通得以水饮服之。凡治血症,上焦,犀角地黄汤。

Leave a Reply